I told พระแม่ลักษมี about you มันเกิดจากแนวคิดในการใช้ความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมเพื่อส่งข้อความถึงคนที่คุณรัก ในตำนานฮินดู พระแม่ลักษมีเป็นเทพแห่งความมั่งคั่ง ความเจริญรุ่งเรือง และโชคลาภ เธอมักจะได้รับการบูชาและเคารพนับถือในพรของเธอ และตอนนี้ ผู้คนกำลังใช้ความเชื่อนี้เพื่อขอให้คู่รักทำตามความคาดหวังและเติมเต็มความปรารถนาในใจ พระแม่ลักษมี คืออะไร พระแม่ลักษมี หรือที่รู้จักกันในชื่อเทพีแห่งความมั่งคั่งมักถูกมองว่าเป็นเทพที่เปล่งประกายและมีเมตตา ภาพพระนางมีสี่กร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตมนุษย์ทั้งสี่ด้าน ได้แก่ ธรรมะ (ความชอบธรรม) อาถะ (ความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรือง) กามา (ความปรารถนา) และโมกษะ (ความหลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งการเกิดและการตาย) นั่งหรือยืนบนดอกบัว เป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ ความอุดมสมบูรณ์ และการเติบโตทางจิตวิญญาณ การที่เธอคบหากับดอกบัวไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เช่นเดียวกับที่ดอกบัวบานในน้ำโคลน พระลักษมีเตือนเราว่าความเจริญรุ่งเรืองที่แท้จริงสามารถเกิดขึ้นได้แม้ในสถานการณ์ที่ท้าทาย เธอสอนเราว่าด้วยความอุตสาหะ การทำงานหนัก และการฝึกฝนคุณสมบัติที่มีคุณธรรม เราสามารถก้าวข้ามความยากลำบากและบรรลุความเป็นอยู่ที่ดีทางวัตถุและจิตวิญญาณได้ เชื่อกันว่าการปรากฏตัวของพระแม่ลักษมีจะนำความโชคดีและความอุดมสมบูรณ์มาสู่ทั้งบุคคลและครัวเรือน ผู้ศรัทธาแสวงหาพรของเธอในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ดิวาลี เทศกาลแห่งแสงสว่าง ซึ่งการบูชาของเธอมีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษ เป็นเวลาที่บ้านเรือนสว่างไสว และมีการสวดมนต์เพื่อเชิญชวนความเจริญรุ่งเรืองและความสุขเข้ามาในชีวิต ต้นกำเนิดของเทรนด์ I told พระแม่ลักษมี about you  คำที่ว่า ”…